Nova ekonomija: Beograd raspisao konkurs za obuku 217 komunalnih milicionara

Vesti 21. mar 202314:46 9 komentara
N1

Gradska uprava Beograd raspisala je javni poziv za izbor 217 kandidata za stručno osposobljavanje za poslove komunalnog milicionara.

Izabrani kandidati će o trošku grada završiti obuku, a nakon završene obuke polagaće ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja, nakon čega dobijaju sertifikat. Polaganje ovog ispita je, prema Zakonu o komunalnoj miliciji uslov za zaposlenje, prenosi Nova ekonomija.

Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionera.

Na javni poziv mogu se prijaviti samo nezaposleni. Uslovi su i da su kandidati punoletni, da nisu pravnosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najamnje šest meseci, ako i da im ranije nije prestajao radni odnos u državnog ogranu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati moraju da imaju najmanje četvorogodišnju srednju školu, kao i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Takođe, moraju da imaju psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije, a ne sme da postoji bezbednona smetnja za obavljenja ovih poslova.

Javni poziv je objavljen 20. marta, a rok za podnošenje prijava je 15 dana, do 4. aprila 2023. godine.

U Sekretarijatu za poslove komunlne milicije u oktobru prošle godine bilo su angažovane 492 osobe, od 481 na neodređeno vreme, piše u informatoru o radu objavljenom na sajtu gradske uprave Beograda.

Međutim, u informatoru je naglašeno da je sekretarijat za poslove komunalne milicije prestao je sa radom u oktobru 2022. godine. Tada je Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju preuzeo sve poslove, predmete, arhivu i zaposlene.

Komentari (9)

Vidi sve komentare