Nova S tužila REM

Vesti 20. dec 202219:33 39 komentara
REM logo novi 2 n1
N1

Nova S tužila je Upravnom sudu Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zbog nedonošenja odluke po pitanju izdavanja dozvole za petu frekvenciju u zakonskom roku.

U tužbi se navodi da je Nova S, u svojstvu podnosioca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, obratila REM-u sa zahtevom za izdavanje dozvole, popunjavanjem prijave za konkurs i dostavljanjem prateće dokumentacije, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o elektronskim medijima.

U tužbi se podseća da je odluka o raspisivanju Javnog konkursa doneta je 29.07.2022. godine, dok je tekst javnog konkursa objavljen na internet stranici REM-a 9.08.2022. godine, i u Službenom glasniku 12.08.2022. godine.

Pročitajte još:

Tačkom 5 Javnog konkursa, propisano je da će Regulatomo telo za elektronske medije odluku po raspisanom javnom konkursu doneti u roku od najkasnije 30 dana od dana objavljivanja liste svih podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Nova S, kako stoji u tužbi, je zahtev za donošenje odluke – prijavu na javni konkurs podnela 10.10.2022. godine, odnosno u roku propisanom u tačkama Javnog konkursa.

Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku, među kojima je i Nova S, doneta je 31.10.2022. godine i objavljena u Službenom glasniku broj 123 od 4.11.2022. godine, od kada je i počeo da se računa rok od 30 dana, u kom je REM bio dužan da donese odluku po raspisanom javnom konkursu u skladu sa zakonom i tekstom konkursa.

Rok od 30 dana za donošenje odluke na Javnorn konkursu je istekao 4.12.2022. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka padao u dan koji je neradan za REM, rok je pomeren za još jedan dan, što znači da je konačno istekao 5.12.2022. godine, navodi se u tužbi.

Nova S je, nakon isteka gore navedenog roka, putem elektronske pošte, upućene na zvaničnu i-mejl adresu REM, 7.12.2022. godine poslala Zahtev (Urgenciju) za postupanje i donošenje odluke po prijavi na Javni konkurs za izdavanje dozvole i napomenula da će isto dostaviti i regularnom poštom. U tužbi se, uz priložene dokaze, navodi da je REM istog dana primio na svoju i-mejI adresu zahtev, a takođe i putem regulame pošte 12.12.2022. godine.

Od dana prijema Urgencije – 12.12.2022. do dana podnošenja tužbe 20.12.2022. godine proteklo je više od sedam dana, a tuženi organ, ni u tom naknadnom roku nije odlučio po zahtevu (prijavi) Nova S, navodi se u tužbi.

U tužbi se konstatuje da su ispunjeni uslovi propisani članom 19 u vezi sa članom 15 Zakona o upravnim sporovima koji se tiču ćutanja uprave, te tužilac (Nova S), u skladu sa članom 44 ZUS, predlaže Upravnom sudu da uvaži tužbu i odluči po zahtevu Nova S za izdavanje dozvole od 10.10.2022, odnosno da REM-u naloži da donese odluku (rešenje) u skladu sa relevantnim odredbama člana 96 Zakona o elektronskim medijima.