Novosti: DRI podnela prijavu protiv rektorke Univerziteta u Beogradu

Vesti 19. feb 202110:20 33 komentara
N1

Državna revizorska institucija podnela je krivičnu prijavu protiv rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović zato što je, kako piše u prijavi, tokom 2019. godine imala rashode u ukupnom iznosu od 2.918.053 dinara iz sredstava budžeta Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme bez pravnog osnova, objavile su Novosti.

Ugovori su zaključeni sa osobama koje je angažovala, a da prethodno nije pribavila saglasnost nadležnog organa za njihovo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava, čime je, navodi se, nenamenski potrošila sredstva iz budžeta.

Rektorka Ivanka Popović izjavila je za Novosti da nema nikakvu informaciju o tome da je protiv nje podneta krivična prijava.

„Ništa u Rektorat nije stiglo“, kazala je ona.

DRI je u obrazloženju podsetila da je uradila reviziju pravilnosti poslovanja BU u delu koji se odnosi na utvrđivanje, obračun, isplatu i primanja zaposlenih za 2019. godinu, a da su proveravane i javne nabavke za 2018. i 2019. godinu.

U izveštaju koji je sačinjen posle revizije navedeno je da je Univerzitet u Beogradu tokom 2019. isplatio 5,59 miliona dinara na ime zarada zaposlenih na određeno, kojih je bilo više od maksimalno dozvoljenog broja. Univerzitet je imao od jednog do šest zaposlenih na određeno vreme više od maksimalno dozvoljenog broja i po tom osnovu isplatio je iznos od 5,59 miliona dinara, od čega 2,92 miliona dinara iz sredstava budžeta Republike Srbije, a 2,67 miliona dinara iz sopstvenih prihoda.

Utvrđeno je i da univerzitet nije internim aktima utvrdio elemente za obračun i isplatu plata iz sopstvenih prihoda. U izveštaju je navedeno da je BU za plate ukupno isplatio 190,5 miliona dinara, a iz sopstvenih prihoda 94,2 miliona. Za odabrani deo zaposlenih uvećani su koeficijenti po osnovu zvanja i na ime njih obračunate su i isplaćene plate u 2019. u većem iznosu za najmanje 1,79 miliona dinara iz sopstvenih prihoda.

DRI je u izveštaju navela i da su obračunate i isplaćene novogodišnje nagrade u iznosu od 5,53 miliona dinara iz sopstvenih prihoda, što nije u skladu sa članom 17 Zakona o budžetu za 2019.