OEBS: Kosovo da stavi u fokus unapređivanje prava manjina

Vesti 27. jul 202117:06 1 komentar
OEBS, OSCE, OEBS Beč
Shutterstock

Institucije Kosova moraju da obezbede kontinuirani napredak i u fokus stave unapređivanju prava nevećinskih zajednica, kao temelj izgradnje istinski inkluzivnog, mirnog i održivog društva, konstatuje se u izveštaju Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu.

U petom po redu izveštaju Misije OEBS-a se ocenjuje napredak u kosovskim institucijama u primeni Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina u oblastima dijaloga između zajednica, bezbednosti i pravde, jezika, obrazovanja, društveno-ekonomskih prava, kulture i medija.

Povezane vesti

Novi šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport rekao je da je ta misija direktno angažovana u pružanju podrške institucijama i „nastavićemo da budemo partneri relevantnih institucija, prateći preporuke u ovom izveštaju za rešavanje identifikovanih problema“.

Devenport je rekao i da je unapređenje prava nevećinskih zajednica „kamen-temeljac izgradnje istinski inkluzivnog, mirnog i održivog društva“.

Izveštaj beleži i pozitivne pomake tokom četvorogodišnjeg perioda evaluacije, „uključujući integraciju pravosuđa, usvajanje pravne regulative o povratku raseljenih lica i usvajanje nekih ključnih dokumenata o politici u oblasti kulturnog nasleđa“.

Pozitivni koraci su i u efikasnosti Institucije ombudsmana „i vladinih napora da uspostavi sveobuhvatan institucionalni okvir za omogućavanje punog uključivanja zajednica Roma i kosovskih Aškalija u društvo“.

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat da štiti i promoviše ljudska prava i prava zajednica, kao i demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti.