Oglasio se Direktorat za nuklearnu sigurnost u vezi sa skenerima u Boru

Vesti 21. mar 202315:18 komentara
Bolnica, doktor, lekar, hodnik, pacijent, krevet,
Shutterstock

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije koji donosi rešenja o izdavanju Odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti, demantovao je da Opšta bolnica u Boru nije dala odobrenje da se koriste skeneri zbog neusaglašenih pravilnika i birokratije, već da je razlog što ta bolnica od 2021. nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju.

U saopštenju dostavljenom Agenciji Beta navode da je Opšta bolnica Bor podnela zahtev za dobijanje rešenja o izdavanju licence za korišćenje rendgen aparata, kao i pratećih rešenja o korišćenju izvora zračenja, 17. decembra 2021. godine, ali da je dokumentacija bila nepotpuna i Direktorat je Opštoj bolnici Bor uputio obaveštenje o tome.

„Opšta bolnica Bor je nakon prijema obaveštenja pa do danas Direktoratu parcijalno dostavljala dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje traženih rešenja, ali dokumentacija ni do danas nije potpuna“, navedeno je u saopštenju.

„Posebno želimo da vam ukažemo na netačnost konstatacije da je problem nastao zbog toga što Direktorat i INN Vinča imaju neusaglašene pravilnike, te da posledice birokratije trpe ne samo pacijenti Opšte bolnice u Boru, već i ostale zdravstvene ustanove koje su dobile skenere.

Naime, i letimičnim uvidom u zakon i podzakonska akta može se, pod uslovom da je čitalac dobronameran, utvrditi da je jedino Direktorat nadležan da donosi pravilnike, druge propise i uputstva u skladu sa zakonom kojima se uređuje oblast radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti“, naveo je Direktorat.

U tekstu o nedostatku velikog broja lekara u Boru, koji je Agencija Beta objavila u ponedeljak, između ostalog, navedeno je da se u borskoj bolnici još ne mogu koristiri dva nova skenera, iako je završena potpuna adaptacija prostora i prikupljena potrebna dokumentacija, jer se čeka neophodna dozvola Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Objavljeno je i saznanje da je problem nastao zbog toga što Direktorat i Institut za nuklearne nauke iz Vinče imaju neusaglašene pravilnike pa posledice birokratije trpe ne samo pacijenti Opšte bolnice u Boru, već i ostale zdravstvene ustanove koje su dobile skenere.