Plan razvoja Beograda do 2041. donosi se bez mišljenja stručnjaka i javnosti

Vesti 23. sep 202119:2116 komentara

Generalni urbanistički plan koji određuje razvoj Beograda do 2041. godine trebalo je u junu da se nađe na javnom uvidu. Međutim, o pravljenju plana ne zna se gotovo ništa osim inicijalne odluke o izradi iz avgusta 2019. godine.

Istraživanje javnosti koje je sprovela nevladina organizacija „Ministarstvo prostora“ pokazalo je da je tokom donošenja Generalnog urbanističkog plana izostalo mišljenje stručnjaka.

Umesto toga, javnost će se sa konceptom plana upoznati tek na ranom javnom uvidu, kada će imati priliku da komentariše već ponuđen predlog, upozorila ja arhitekta Iva Čukić.

„Trenutni GUP važi do kraja ove godine, ta odluka koju je donela Skupština grada doneta je sredinom 2019. i u toj odluci je stajalo da bi plan morao biti na uvidu u maju ili junu ove godine“, rekla je Čukić.

To se, međutim, kako je istakla, nije desilo i od tada do danas nisu održane niti jedne konsultacije sa građanima.

„Dakle, jedino što se desilo u međuvremenu bila je inicijalna anketa Urbanističkog zavoda koja je izrađena u martu ili aprilu ove godine, to je potpuno van vremenskog okvira kad je trebalo da se desi i zapravo predstavlja još jednu simulaciju učešća javnosti u procesu planiranja“, ocenila je.

„Dakle, mi još uvek ne znamo ni ko radi ovaj plan. Znamo da radi Urbanistički zavod, ali ne koji tim. Ne znamo sa koji dokumentima i na osnovu kojih podataka, i ne znamo kada će on biti gotov“, istakla je Čukić.

Komentari

Vaš komentar