Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti

Vesti 29. apr 202213:25 1 komentar
N1

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 saopštila je da je podnela Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti zbog njegove neusaglašenosti sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i načelom jedinstva pravnog poretka.

Pročitajte još:

„Zakonom o socijalnoj karti obrađuje se tačno 135 podataka o građanima koji su korisnici prava iz sistema socijalne zaštite ili onim građanima koji žele da ostvare ova prava. Obrada ovolike količine ličnih podataka ne postoji ni u jednoj drugoj životnoj situaciji u Republici Srbiji i ukazuje na kršenje jednog od osnovnih načela zaštite podataka o ličnosti – načela minimizacije podataka i ograničenja u odnosu na svrhu obrade“, navodi Inicijativa A11.

Kako se dodaje, posebno zabrinjava to što je Zakonom o socijalnoj karti predviđena automatizovana obrada podataka o ličnosti koja je u suprotnosti sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Pored toga, ovaj Zakon u suprotnosti je sa sa članom 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa članom 9 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kojim se garantuje pravo na socijalnu sigurnost, navodi se u saopštenju.