Popović: Primenom Zakona o parničnom postupku – veća efikasnost sudova

Vesti 26. jun 202209:23 > 09:26 11 komentara
Maja Popović
N1

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da će građani osetiti povećanje efikasnosti i kvaliteta u sudskim postupcima nakon što Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku počne da se primenjuje.

„Uverena sam da će naše sudstvo biti znatno efikasnije, da će građani zaštitu svojih prava pred sudom ostvarivati brže, uz manje troškova, u razumnom roku“, rekla je Popović za današnju Politiku.

Povezane vesti

Prema njenim rečima, donošenje izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku jeste jedino sistemsko rešenje problema nejednake opterećenosti sudova, jer će tim zakonom biti promenjena nadležnost i preopterećenih sudova koji sude u „masovnim predmetima“.

„U Nacrtu izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, koji je izrađen prošle godine, predvideli smo da ubuduće nadležnost za vođenje postupka u ovim predmetima bude preneta na sve sudove u Srbiji na čijim se područjima nalaze prebivališta ili sedišta stranaka u postupku“, rekla je Popović.

Ona je navela da ministarstvo intenzivno radi na pripremi pravosudnih zakona kako bi se sveobuhvatno i precizno uredila pitanja položaja sudija i javnih tužilaca, uslovi i postupak za njihov izbor, prestanak njihove funkcije, odgovornost, položaj i nadležnost. Ukazala je da su tu i organizacija rada Visokog saveta sudstva (VSS) i Viskog saveta tužilaca (VST), uslovi i postupak za njihov izbor njihovih članova.

„Posle niza konsultativnih sastanaka obrazovane su radne grupe za pripremu seta pravosudnih zakona, čiji se članovi skoro svakodnevno sastaju, kako bi ovaj obiman i značajan posao uradile kvalitetno i u roku“, rekla je Popović.

Ona je ocenila da će novim zakonima obezbediti da se za sudije i tužioce biraju najbolji kandidati, navodeći da ustavne promene u oblasti pravosuđa to garantuju.

Kako je kazala, primarni cilj promene Ustava bio je isključivanje učešća politike u izboru sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i uspostavljanje boljeg sistema predlaganja, izbora.