Popović: Svaki ratni zločin mora biti procesuiran

Vesti 02. dec 202220:351 komentar
Maja Popović
Izvor: N1

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je u razgovoru sa predsednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Grasielom Santanom da Srbija stoji na stanovištu da svaki ratni zločin mora biti procesuiran i adekvatno kažnjen i da ispunjava svoje obaveze prema Mehanizmu, u skladu sa svojim zakonskim obavezama.

Popović i Santana su se osvrnule na pitanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i konstatovale da je u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine došlo do napretka, a naglašeno je da Hrvatska odbija da sarađuje po tom pitanju i ocenjeno da je takvo stanje nedopustivo, posebno imajući u vidu da je u pitanju punopravna članica Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Popović je podsetila i na poslednji primer nedopustivog ponašanja zvaničnika Hrvatske, koji su unapred abolirali izvršioce ratnog zločina izvršenog bombardovanjem Petrovačke ceste.

Glavna tema sastanka bilo je pitanje položaja osuđenih lica srpske nacionalnosti, pri čemu je Popović istakla da haški osuđenici srpske nacionalnosti na izdržavanju kazne zatvora imaju nehuman tretman i da su im osnovna ljudska prava uskraćena ili ograničena.

Podsetila je i na slučajeve pretnji našim državljanima koji izdržavaju kazne zatvora, među kojima se izdvaju pretnje Vlastimiru Đorđeviću, koji izdržava kaznu zatvora u Nemačkoj.

Razgovaralo se i o pokušajima dodatnog pritiska na osuđenike srpske nacionalnosti putem zahteva za saslušanje od strane pravosudnih organa Kosova.

Izdvojeno je i pitanje neprimenjivanja instituta uslovnog otpusta, odnosno prevremenog puštanja na slobodu osuđenika srpske nacionalnosti koji su izdržali dve trećine kazni na koje su osuđeni, uprkos svim garancijama Srbije.

Popović je ukazala da se ne može opravdati odbijanje zahteva za prevremeno puštanje na slobodu iz razloga koji se navode u obrazloženjima takvih odluka Mehanizma, posebno imajući u vidu što su sva osuđena lica srpske nacionalnosti u poznim godinama života i lošeg zdravstvenog stanja.

Navela je da u mnogim državama u kojima osuđenici srpske nacionalnosti izdržavaju kazne uopšte ne postoje, ili postoje neadekvatni programi resocijalizacije, čije pohađanje i uspešan završetak predstavljaju uslov za prevremeno puštanje na slobodu.

Popović je kazala da bi Santana detaljno trebalo da preispita svaki zahtev za prevremeno puštanje na slobodu osuđenika srpske nacionalnosti, kako ne bismo došli u situaciju koja se dogodila u slučaju puštanja na prevremenu slobodu Radoslava Brđanina, koji je nekoliko dana posle toga preminuo.

On je ponovo predložila da osuđenici srpske nacionalnosti nastave da izdržavaju kazne zatvora u Srbiji koja sada ima unapređene zatvorske kapacitete i spremna je da pruži sve garancije da će osuđena lica imati tretman u skladu sa Statutom Mehanizma.

Na sastanku je rečeno da je Mehanizam usmerio svoje aktivnosti na pitanja koja se tiču nepoštovanja suda, iako je osnovan za procesuiranje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, koja su izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije.

Komentari

Vaš komentar