Portal eKonsultacija – kako postati aktivni učesnik u donošenju odluka

Vesti 04. feb 202217:23

Uključivanje građana, organizacija civilnog društva, predstavnika privrede i privrednih udruženja u proces donošenja odluka organa javne uprave, trebalo bi da postane pravilo, a ne izuzetak. Da bi se to ostvarilo, neophodno je pokazati otvorenost prema zainteresovanima i ohrabriti ih da od pasivnih posmatrača postanu aktivni učesnici i partneri, sa konkretnim doprinosom. Upravo tim povodom, nedavno je pokrenut internet portal eKonsultacije.

Želeli ste da učestvujete u procesu donošenja odluka, kreiranju propisa ili dokumenata javnih politika? Internet portal eKonsultacije predstavlja digitalni alat koji to omogućava, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu Mihailo Jovanović.

„Sva naša ministarstva imaju administratorske naloge na portalu eKonsultacije i kada kreću u pripremu nekog dokumenta, na primer, strategije, inicijalna dokumenta postavljaju na ovaj portal, a s druge strane, zainteresovana javnost može da prati sadržaj ovih dokumenata i svi mogu da daju komentare, sugestije, predloge i naravno javna uprava onda ima i statistiku svih datih i predloga i sugestija i komentara. Svi građani mogu da vide sadržaj ovih dokumenata, a ukoliko žele i da aktivno učestvuju da daju svoje sugestije potrebno je da budu registrovani na portalu elektronske uprave i onda mogu da ostave svoje komentare“, kazao je Jovanović.

U ovom trenutku nalog na portalu elektronske uprave ima oko milion i dvesta hiljada građana. Svi oni mogu da daju svoje sugestije.

„U ovom trenutku je oko 20 različitih dokumenata, različitih ministarstava postavljeno na portalu eKonsultacija. Pozivam građane da pogledaju. Tu su različite strategije, programi, predlozi zakona i podzakonski akti i mislim da će ovo biti jedan od najposećenijih portala sa najviše sadržaja i dokumenata jer smo odgovarajućim Zaključkom Vlade propisali obavezu ministarstava da kad krenu u donošenje planskih dokumenata moraju da ih oglase na portalu eKonsultacije“, dodao je Jovanović.

Ako ostavljate komentare, poželjno bi bilo da ih argumentovano obrazložite, jer to povećava šansu da komentar bude prihvaćen, objašnjava Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike.

„Nije nama cilj nikako da kada smo otvorili određeni prozor kroz koji građanin može da uđe odnosno da pogleda šta se to dešava šta se to priprema i da utiče na to šta se priprema nego je poenta i to na koji način on može da utiče i da stvarno ostvari taj svoj uticaj u smislu izmene onoga što je možda pogrešno zamišljeno. Ne može ovaj portal da uspe, definitivno ne može, ako ne postoji građanski aktivizam i ukoliko ne postoji kritika. Kritika mora da postoji kako bismo mi u ovoj prvoj godini kada krene portal njega unapredili i da znamo u kom pravcu da ga unapredimo“, kazao je Kekić.

O kvalitetu konsultacija više će biti informacija nakon šest meseci rada portala koji je dostupan na internet adresi ekonsultacije.gov.rs. Učešće građana u kreiranju propisa javnih politika samo je jedan deo reforme javne uprave, koja se u našoj zemlji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

Komentari

Vaš komentar