Poverenik objavio uputstvo za popunjavanje informatora o radu organa vlasti

Vesti 15. jul 202217:10
poverenik, Milan Marinović
Izvor: N1

U okviru projekta "Otvoreni podaci za održivi razvoj", koji sprovode Кancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Ujedinjenog Кraljevstva, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pripremio i na svojoj internet adresi objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu, saopšteno je.

Iz kancelarije Poverenika navode da se uputstvom objašnjava postupak popunjavanja informatora o radu, kao i da u skladu sa zakonom obavezu izrade informatora o radu ima većina organa republičke, pokrajinske i lokalne vlasti.

„Podsećamo da obaveza da organi vlasti imaju informator o radu postoji još od 2004. godine, ali je sada sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja krug obveznika proširen“, navodi se u saopštenju.

U skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, većina organa vlasti ima obavezu izrade informatora o radu u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, koji se objavljuje putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu.

Ovaj sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi https://informator.poverenik.rs/pristup.

Organi vlasti dužni su da ispune ovu obavezu, pod pretnjom prekršajne odgovornosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 16. novembra 2022. godine.

Komentari

Vaš komentar