Poverenik: Pet povezanih lica u Vranju zloupotrebljava pravo na informacije

Vesti 02. sep 202215:47 3 komentara
poverenik, Milan Marinović
N1

Iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopšteno je da je pet međusobno povezanih lica iz Vranja od 1. avgusta do 2. septembra podnelo 4.614 žalbi u oblasti pristupa informacijama.

Pročitajte još:

U saoštenju se ističe da je to više od petogodišnjeg proseka od 4.121 primljene žalbe, koliko podose svi žalioci, i ukazuje da se, na osnovu do sada utvrđenih činjenica, nameće zaključak da je reč o teškoj zloupotrebi prava na pristup informacijama, suprotno smislu i duhu zakona.

Od 4.614 primljenih žalbi Poverenik je rešio 1.431 i za sve je utvrđeno da nisu osnovane, odnosno da su organi javne vlasti kojima su podneti zahtevi postupili po tim zahtevima.

Činjenica da su navedena lica samo dva dana nakon izjavljenih žalbi zbog tzv. „ćutanja uprave“ izjavila žalbe protiv odgovora organa javne vlasti, jasno ukazuje da su svesno neistinito prikazali činjenicu da organi javne vlasti nisu postupili po zahtevima za pristup informacijama, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je identične zahteve pet povezanih lica u kratkim vremenskim razmacima dostavilo istim organima vlasti, a potom su izjavljivali žalbe Povereniku.

Mnogi organi javne vlasti svakodnevno kontaktiraju Poverenika ukazujući na to da pet povezanih lica iz Vranja kontinuirano dostavlja ogroman broj zahteva za pristup informacijama, koristeći opštepoznatu činjenicu da je vreme korišćenja godišnjih odmora, pa su zbog obima traženih informacija mnogi zaposleni morali da odustanu od korišćenja godišnjeg odmora ili da ga pomere, stoji u saopštenju.

Osim toga, dodaje se, dostava pismena navedenim žaliocima je vrlo otežana i iz svega navedenog je jasno da nije reč o uobičajenom korišćenju jednog od osnovnih ljudskih prava – pravu na pristup informacijama, već o nečasnim i nepoštenim motivima povezanih lica, za šta ne postoji uporište u zakonu.

U vezi sa nastalom situacijom maksimalno su angažovani svi kapaciteti Poverenika, da bi se omogućilo da svi građani nesmetano ostvaruju svoja prava čija je zaštita u nadležnosti Poverenika, ali i da bi se sprečile negativne finansijske posledice po budžet Srbije.

Osim toga, stoji u saopštenju, Poverenik preduzima sve mere da bi se nastali problem rešio na sistemski način, što, između ostalog, podrazumeva i obaveštavanje relevantnih organa, ali i iniciranje određenih zakonskih izmena.

Nezavisno od toga, Poverenik je pozvao sve organe javne vlasti da dosledno primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da postupaju u skladu sa njim, jer je to jedini primeren način da se odgovori na ovu izazovnu situaciju i da se očuva smisao i duh prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Poverenik, takođe, podseća da je ćutanje po zahtevima za pristup informacijama neprihvatljivo i prekršajno kažnjivo i poručuje da će dosledno primenjivati svoja ovlašćenja za izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka u slučaju kršenja odredbi Zakona.

Komentari (3)

Vidi sve komentare