„Krivično delo, čak i ako je odgovore dobio greškom“: Stručnjaci o prijemnom za Pravosudnu akademiju

Vesti 18. sep 202311:57 22 komentara

Profesorka prava u penziji Vesna Rakić Vodinelić i član Visokog saveta tužilaštva Predrag Milovanović ocenili su u Novom danu TV N1 da bi do kraja trebalo okolnosti prijemnog ispita polaznika 13. generacije Pravosudne akademije, kada je jedan polaznik unapred dobio pitanja na koja je odgovarao.

U javnosti se nedavno pojavio snimak na kom se može videti kako je na izlaganje jednog kandidata, reagovao glavni javni tužilac u Tužilaštvu za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koji je izneo sumnju da je polaznik unapred dobio pitanja na koja je odgovarao. Kandidat nije pokušao da se odbrani, a ostali članovi komisije su ćutali.

Pravosudna akademija saopštila je potom da je polaznik prilikom izvlačenja pitanja greškom izvukao pitanje sa nacrtom tačnog odgovora, a koji se daje članovima Komisije. Kandidat tu činjenicu nije prijavio, te je zbog toga diskvalifikovan iz postupka. U Akademiji navode da greška nije ugrozila integritet prijemnog procesa.

Vesna Rakić Vodinelić rekla je u Novom danu da je saopštenje Akademije obeshravbrilo, jer liči na stavljanje tačke na ceo slučaj.

„U ovom slučaju nema mesta tački, nego zarezu. Nadam se da će Nenadić učintii sve što treba da se ova situacija razreši“, poručila je Rakić Vodinelić ističući da ovde nije reč o običnom disciplinskom prestupu, već nečemu mnogo ozbiljnijem.

„Akademija ima obavezu da čuva tajnost testa ili pitanja koja se kandidatu postavljaju. U ovom slučaju Akademija kaže da je greškom, znači iz nehata, kandiadt dobio ne samo pitanja nego i odgovore. Kandidat je svakako neovlašćen da dobije odgvore na pitanja koja su mu postavljena. Budući da je to krivično delo, da se ono može izvršiti i iz nehata, očekujem da se podnese krivična prijava protiv odgovornih lica u Akademiji“, rekla je Rakić Vodinelić.

Podsetila je i da je kandidat koji je polagao prijemni ispit konkurisao za početnu obuku, što znači da je završio pravni fakultet i položio pravosudni ispit, odnosno da se radi o čoveku koji je obrazovan pravnik i stoga se od njega moralo očekivati da obavesti komisiju da je dobio i odgovore na pitanja.

„Tvrdi se, prema onome što sam čula od nekih sudija, da se radi o kandidatu koji je relativno blizak rođak visokog funklcionera Ministarstva pravde“, rekla je gošća Novog dana.

Poručila je da je dužnost ljudi u pravosuđu da stvar doteraju do kraja, jer je Akademija ulaznica da biste bili sudija ili jt, i okončanje ovog slučaja u krivičnom smsilu bi, prema njenoj oceni, bitno doprinelo tome da akademija povrati ugled.

„Nenadić pokazao elementarnu čestitost, ali je ostao usamljen“

Rakić Vodinelić je mišljenja i da je vaoma važno što je tužilac Nenadić reagovao onako kako je reagovao, sa čim se saglasio i Milovanović ocenjujući da je tužlac za organizovani kriminal pokazao elementarnu etičnost i čestitost, ali da je u tome nažalost ostao usamljen.

Milovanović je ukazao kako se na snimku može videti da je Nenadić suptilno pokušao da involvira koleginicu koja je sedela pored njega, a samim tim i ostale članove komisije, ali da nije bilo nikakve reakcije, čak ni neverbalne u vidu klimanja glavom ili odmahivanja rukom.

Milovanović je rekao i da Pravosudna akademija ima anahron pravilnik o polaganju prijemnog ispita, iz 2010. godine, i da bi u osvit najavljene reforme te institucije, javnost trebalo da isprati šta će se menjati u tom segmentu.

U tom pravilniku, kako je naglasio, nemate situaciju šta se dešava ako se neko neakademski poneo.

„Oni (Akademija) su izabrali rešenje diskvalifikovanje“, podsetio je Milovanović i dodao kako u saopštenju Akademije nedostaje ko je izvršio proveru, i da li su proveravani svi kandidati ili samo konkretan kandidat.

„Nismo videli ko je napravio grešku, niko ne ukazuje na individualnu odgovornost, i ko ima pristup bazi pitanja. Kažu da se baza pitanja nalazi kod direktora Akademije“, dodao je Milovanović.

Rakić Vodinelić je podestila da je pre izrade ustavnih amandmana bila formirana radna grupa u Ministasrstvu pravde koja je izradila vrlo kritički izveštaj o radu Pravosudne akademije.

„Tada je nekako izveštaj zatrpan, zaboravljen. Ovo je događaj koji ponovo aktuelizuje taj izveštaj, treba pažljivo pogledati u njega“, kazala je.

Milovanović je objasnio da bi Pravosudna akademija trebalo da bude edukativni centar za nosioce pravosudnih funkcija, i da je 2018/19 snažno lobirano da ona dobije rang ustavne institucije, ali da zahvaljujući otporu strukovnih udruženja, taj ustavni tekst nikada nije zaživeo.

Da je takav predlog prošao, objasnio je Milovanović, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva postali bi samo neka vrsta protočnog bojlera pri izboru sudija i tužilaca, odnosno bi samo „aminovali“ izbor Akademije.

„Ta institucija mora biti od poverenja, niko nije za to da se ukine, ona mora da se reformiše“, zaključio je Milovanović.