Prevođenje poslovnih dokumenata kod sudskog tumača za engleski jezik

Vesti 29. nov 202209:46
Izvor: Ilustracija/N1

Ima li potrebe razmatrati koliko je engleski jezik rasprostranjen u celom svetu? I ne misli se pri tom samo na izvorne govornike već na sve one koji engleski jezik koriste kao strani jezik. Engleski jezik je kao službeni, priznat u mnogim državama širom sveta pa je za očekivati da je potreba za prevodom sa srpskog na engleski jezik i sa engleskog na srpski jezik naprosto velika.

Široka je lepeza dokumenata i akata koje svrstavamo u poslovne. Veoma je veliki broj oblasti – područja ljudskih delatnosti koje zahtevaju prevedena dokumenta sa engleskog da bi poslovni odnos uopšte bio moguć. Mnogo dokumenata se odnose na rad preduzeća – poslovni izveštaji, bilansi stanja, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, sertifikati, dokumenta koja se tretiraju kao osnivačka akta preduzeća. Godišnji izveštaji, raznovrsni ugovori, licence, punomoćja i mnoga druga dokumenta, neophodno je dati na prevođenje sudskim tumačima za engleski jezik, koji će svojim potpisom i pečatom garantovati validnost prevoda i koja su tek tada spremna da se podnesu nadležnim instutucijama.

Kada se radi o prevođenju poslovnih dokumenata, tu nema dileme. Ona moraju biti prevedena apsolutno precizno. To znači da sudski tumač za engleski prvo mora odlično da poznaje svoj jezik srpski. Imati veoma obimno znanje, široku opštu kulturu i naravno, poznavanje oblasti na koje se dokument ili više njih odnosi. Poznavanje engleskog jezika, njegova aktivna upotreba sa svim finesama da bi prevod bio što precizniji, u duhu jezika, gde ne sme biti mesta pogrešnom tumačenju ili bilo kojoj dvosmislenosti, to je ono što se podrazumeva u poslu sudskih tumača za engleski. Takođe, verodostojnost i pravnu validnost svog prevoda ovi stručnjaci garantuju svojim potpisom i pečatom.

Građevinska dokumentacija zahteva stručno znanje pri prevođenju, pa je preporuka pronaći sudskog tumača za engleski jezik koji se specijalizovao na ovom polju.

Medinicinska i farmakološka dokumentacija takođe traži stručnu ekspertizu. Lekarski izveštaji, otpusna pisma, lekarske preporuke, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za upotrebu određenih lekova, karakteristike pojedinih farmaceutskih i farmakoloških proizvoda, deklaracije, sve ovo treba poznavati pre nego što se pristupi prevođenju.

Informacione tehnologije su u današnje vreme u punom svom zamahu. Često je potrebno prevoditi sadržaje koje se na njih odnose pa je potrebno poznavati i ove vidove savremenih tehnoloških dostugnuća. Osim web prodavnica i online kataloga, tu su i web sajtovi, softveri, aplikacije i programi čiji prevodi sa engleskog su sve više u potražnji. Svi oni koji žele da koriste IT tehnologiju u svom poslovanju i, primera radi žele da višejezične sajtove iskoriste na najbolji mogući način, neophodno je da takav prevod bude perfektan. Zato sudski tumači za engleski blisko srađuju sa IT inženjerima – stručnjacima koji neće sebi dozvoliti ni nagoveštaj greške. Pošto su upravo sajtovi na internetu sve više i sve češće prvi kontakt koji se ostvaruje u bilo kom vidu potencijalne poslovne saradnje, potrebno je biti i oprezan i pažljiv i ažuran. I stručnjak na poznavanju oba jezika, onog na koji se prevodi i onog sa koga se prevodi, da bi inicijalni kontakt što bolje prošao. I da bi zaživeo, na uzajamno zadovoljstvo svih onih koji su imali dodira sa prevodom sajta sa engleskog.

Sva ona dokumenta koja se odnose na obrazovanje uopšte, diplome i dodaci istima, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima bilo osnovne bilo srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi škola i fakulteta, skripta i udžbenici onog momenta kada su prevedena i overena potpisom i pečatom od strane sudskog tumača za engleski jezik, spremna su i mogu se koristiti apsolutno ravnopravno kao i originalni dokumenti jer su pravovaljani. Ne treba zaboraviti potrebu za prevođenjem seminarskih i diplomskih radova, naučnih istraživanja i naučnih radova, patenata koji ako nisu adekvatno prevedeni, ne mogu se koristiti u navedene svrhe.

Sudski tumači za engleski jezik spremni su i voljni da prevode sve što im klijenti donesu na prevođenje – bez obzira koliko tekst bio zahtevan ili složen. Tako, prevode se književna dela, sadržaji ilustrovanih i stručnih časopisa, članci iz dnevne štampe, Marketing poseduje obilje prevodivog materijala – plakata, vizit kartica, letaka, brošura, flajera, kataloga, raznih vrsta tekstova. Svakodnevno se na tržištu pojavljuju novi marketinški instrumenti koji zahtevaju da ih se dobro poznaje jer u protivnom ni prevod sa engleskog neće biti dovoljno dobar.

Pravo, ekonomija, poljoprivreda, mnogobrojne industrijske grane, bankarstvo i finansije, menadžment, prirodne nauke. Teško je i nabrojati sve one sfere ljudske delatnosti čija dokumentacija podleže prevođenju sa engleskog jezika i čiji prevod zahteva autentičnost, pravovaljanost jer samo na taj način se može koristiti identično originalnim dokumentima.

Sajt mirandre.com je naš pouzdan prijatelj i sigurna ruka koja će vas voditi u potrazi za sudskim tumačima za engleski jezik. Sajt sadrži sve one informacije koje bi bilo neophodno da znamo kada imamo potrebu za prevođenjem sa engleskog. Samo proverene informacije odvešće vas do akreditovanih sudskih tumača za engleski jezik, koji će vam svojim dobrim prevodom omogućiti proboj u poslovni svet.