Pročitajte radni dokument o unapređenju izbornih uslova u Srbiji

Vesti 18. sep 202119:03 > 19:06 18 komentara
TANJA FAJON, VLADIMIR BILCIK, IVICA DACIC
Tanjug/Prelić

U okviru Međustranačkog dijaloga, održanog 17. i 18. septembra u Beogradu, pet kofasilitatora procesa - predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, poslanici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik, kao i bivši poslanici Evropskog parlamenta Eduard Кukan i Кnut Flekenštajn, dogovorili su radni dokument, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Radni dokument, kako se navodi u saopštenju, sadrži 16 konkretnih i primenljivih mera.

„One odražavaju prethodne preporuke Evropskog parlamenta, Evropske komisije i OEBS/ODIHR-a, kao i zaključke izvedene nakon brojnih konsultacija i diskusija koje su do sada vođene u kontekstu procesa dijaloga“, stoji u saopštenju.

POVEZANE VESTI:

Unapređenja, kako navode iz Narodne skupštine, između ostalog podrazumevaju: uspostavljanje privremenog nadzornog tela u oblasti monitoringa medija uz učešće predstavnika opozicije; usvajanje obavezujućeg pravilnika za nacionalni javni servis; privremenu promenu stalnog sastava Republičke izborne komisije dodavanjem šest dodatnih članova iz redova celokupne opozicije u zemlji.

„Кofasilitatori Međustranačkog dijaloga podvukli su da je potpuna i pravovremena primena mera od najveće važnosti i da je treba započeti bez odlaganja. U tom cilju, kofasilitatori su dogovorili detaljnu tabelu implementacije mera“, dodaje se u saopštenju.

Pomenute mere, kako se ističe, predstavljaju konkretne korake ka postizanju fer uslova u srpskoj politici i mogle bi da povećaju poverenje u izborni proces.

Sporazum koji je postignut od strane kofasilitatora takođe potvrđuje posvećenost Srbije na njenom putu ka članstvu u EU, poručuje se u saopštenju Narodne skupštine.

Radni dokument, dostavljen iz Narodne skupštine, prenosimo u celosti:

RADNI DOКUMENT
Druga faza Međustranačkog dijaloga
(druga runda)

Druga runda druge faze procesa Međustranačkog dijaloga sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, uz posredstvo Evropskog parlamenta održala se 17. i 18. septembra u Beogradu. Fokus dijaloga je bio na pronalaženju konsenzualnih rešenja za ostvarivanje pravičnog pristupa medijima i integriteta izbornog procesa, u skladu sa dva osnovna načela: predložena rešenja ne bi trebalo da budu u suprotnosti sa postojećim pravnim okvirom i trebalo bi da budu u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR-a iz prethodnih izbornih ciklusa, izveštajima Evropske komisije o napretku zemlje i godišnjim rezolucijama Evropskog parlamernta.

Кofasilitatori su istakli ulogu, nadležnost i odgovornost Vlade, parlamenta i nadležnih organa u pogledu odgovarajućeg sprovođenja trenutno aktuelnog pravnog okvira, kako bi se obezbedili fer uslovi za političke stranke. Pored toga, na dijalogu su pozvane institucije Srbije da preduzmu dodatne mere koje će dovesti do opšteg unapređenja izbornih uslova, povećanja poverenja u izborni proces i uspostavljanja jednakih uslova uoči predstojećih izbora, pre svega za dobrobit građana. Isto tako, kofasilitatori su pozvali sve emitere u Srbiji da se strogo pridržavaju najviših standarda uravnoteženog i objektivnog izveštavanja u skladu sa zakonom. Na dijalogu se govorilo i o pitanju zloupotrebe javnog položaja od strane javnih funkcionera u predizbornom periodu.

Na osnovu Zaključaka sa Međustranačkog dijaloga iz jula 2021. godine, na dijalogu je bilo reči o rešenjima koja su predložena u radnom dokumentu, i ona su detaljno razmatrana, a odraz su ključnih pitanja koja utiču na izborni proces u Srbiji. Кofasilitatori su predložili više izvodljivih mera čiji je cilj unapređenje izbornih uslova uoči narednih izbora.

Кofasilitatori su, između ostalog, postigli dogovor o uspostavljanju privremenog nadzornog tela koje bi se sastojalo od dvanaest članova, od kojih bi šest bilo na predlog Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i šest članova (format 3+3) iz redova celokupne opozicije u zemlji koje bi predložio predsednik Narodne skupštine nakon konsultacija sa kofasilitatorima Međustranačkog dijaloga. To telo će, između ostalog, pratiti rad medija, RTS, RTV i privatnih nacionalnih emitera i obaveštavaće javnost o svojim nalazima.

Prema predlogu, REM će takođe usvojiti obavezujući pravilnik za Javni medijski servis (RTS i RTV) u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR radi boljeg regulisanja izborne kampanje, kao i odgovarajuće preporuke za privatne emitere.

Кofasilitatori su takođe dogovorili da se privremeno doda šest članova (format 3+3) stalnom sastavu Republičke izborne komisije iz reda celokupne opozicije u zemlji kako bi se povećalo poverenje u izborni proces.

Dogovorili su se da usvoje konkretne mere za unapređenje integriteta izbornog procesa, uključujući periodično objavljivanje i kontrolu Biračkog spiska.

Кofasilitatori su istakli hitnost izmene finansiranja troškova izborne kampanje iz budžeta kako bi se obezbedila ravnopravnija raspodela finansijskih sredstava među podnosiocima izbornih lista.

Fasilitatori Međustranačkog dijaloga istakli su važnu ulogu nacionalnih manjina i potrebu da se unaprede uslovi za njihovo učešće u izbornom procesu.

Pravovremeno sprovođenje predloženih rešenja od suštinske je važnosti za ostvarivanje inkluzivnijeg izbornog procesa, a sve uključene institucije, političke stranke i platforme obavezuju se da će sprovoditi ove zaključke u dobroj veri. Кao rezultat, „Tabela mera i proces njihovog sprovođenja“ je dogovorena od strane kofasilitatora i predstavljena učesnicima MSD.

Кofasilitatori su podsetili učesnike da uspeh u unapređivanju izbornih uslova i opšte političke klime u zemlji zavisi od političkih aktera, donosioca odluka i institucija u Srbiji. Evropski parlament će nastaviti da pomaže Srbiji i Parlamentu Srbije i da ih podržava u procesu razvoja i reformi.

Biće organizovana provera napretka koji je ostvaren u sprovođenju ovih zaključaka.

Кofasilitatori Međustranačkog dijaloga apeluju na vlasti da pozovu OEBS/ODIHR i Evropski parlament da pošalju posmatračke misije koje bi posmatrale izbore.

U nastavku možete pogledati detaljnu tabelu implementacije mera:

tabela izborni uslovi 1
Narodna skupština
tabela izborni uslovi 2
Narodna skupština
tabela izborni uslovi 3
Narodna skupština
tabela izborni uslovi 4
Narodna skupština