REM: Kriza u Ukrajini dobila mnogo veću zastupljenost u medijima u kampanji

Vesti 15. mar 202217:34
Shutterstock

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) saopštio je da je tema "kriza u Ukrajini" dobila mnogo veću zastupljenost u medijima u predizbornoj kampanji, a to je uticalo i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji.

U većini programa pružalaca medijskih usluga, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista, navodi se u izveštaju koji je usvojio Savet REM u trećoj nedelji kampanje.

Kada je reč o javnim servisima, REM navodi da je RTS 1 do kraja treće nedelje izbornoj kampanji posvetio ukupno devet sati i 38 minuta, a zabeleženo je pojavljivanje osam stranaka i 13 izbornih lista koje su proglašene do 6. marta.

„Kriza u Ukrajini“ je i dalje dominantna tema, sa skoro 21 odsto zastupljenosti, dok je izbornim programskim sadržajima RTS 1 posvetio nešto više od 55 odsto, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od 45 odsto analiziranog vremena.

Na programu RTS 2 ni u trećoj nedelji izborne kampanje nije zabeležen nijedan izborni sadržaj.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje osam stranaka kojima do 6. marta nisu proglašene liste i 13 izbornih lista.

Blizu dve trećine analiziranog programa posvećeno je izborima, a nešto više od trećine aktivnostima državnih funkcionera.

Na prvom mestu po zastupljenosti je tema „kriza u Ukrajini“, a više od 80 odsto zabeleženih priloga je neutralnog tonaliteta.

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje pet stranaka i jednog političkih pokreta čije liste nisu proglašene do 6. marta i 13 izbornih lista, dok je izveštavanju o izborima posvećeno oko četiri sata programa.

Kada je reč o komercijalnim stanicama, RTV Pink je u dosadašnjoj izbornoj kampanji proglašenim izbornim listama posvetio nešto više od sedam sati programa.

Na RTV Pink evidentirano je pojavljivanje tri stranke čije liste nisu proglašene do 6. marta i 12 proglašenih izbornih lista.

Izbornim programskim sadržajima Pink je posvetio skoro 15 sati programa, a aktivnostima državnih funkcionera sat i trideset minuta više.

Dominantna tema u dosadašnjoj izbornoj kampanji je „kriza u Ukrajini“, najveći broj priloga, nešto više od polovine, neutralnog je tonaliteta, a potom slede prilozi pozitivnog i negativnog tonaliteta sa približno istom zastupljenošću.

Na programu TV Hepi zabeleženo je pojavljivanje sedam stranaka i političkih pokreta i 12 izbornih lista koje su proglašene do 6. marta.

Proglašenim izbornim listama TV Hepi posvetila je nešto više od 45 odsto ukupnog analiziranog programa. Svim izbornim programskim sadržajima posvetio je 26 sati programa ili nešto više od 75 odsto ukupnog analiziranog vremena, a dominantna tema je „kritički prema opoziciji“.

Televizija B92 je izbornoj kampanji posvetila nešto više od polovine ukupno analiziranog programa,

a aktivnostima državnih funkcionera oko 45 odsto vremena.

Zabeleženo je pojavljivanje tri stranke, kao i 12 izbornih lista koje su proglašene do 6. marta, a dominantna tema je „kritički prema opoziciji“.

Televizija Prva je izbornoj kampanji posvetila 6,5 sati svog programa, a zabeleženo je prisustvo pet stranaka i političkih pokreta i 11 izbornih lista, proglašenih do 6. marta.

Izbornom programu posvećeno je nešto manje od 54 odsto programa, od toga skoro 38 odsto proglašenim izbornim listama.

Aktivnosti državnih funkcionera zastupljene su sa nešto više od 46 odsto ukupno analiziranog vremena.

Na prvom mestu po zastupljenosti je tema „kriza u Ukrajini“ sa nešto manje od 30 odsto ukupnog vremena.

Gotovo dve trećine objavljenih priloga su neutralnog tonaliteta, zatim slede prilozi pozitivnog sa 20 i negativnog sa blizu 16 procenata na TV Prva, navodi REM.

Kada je reč o kablovskim televizijama, TV N1 izbornoj kampanji posvetila je gotovo 60 sati svog programa ili približno 92 odsto od ukupnog analiziranog vremena.

Izbornim listama je posvećeno nešto manje od 23 odsto vremena, nešto više od 50 odsto ukupno analiziranog vremena pripada samom pružaocu medijske usluge, a gotovo svi zabeležni prilozi su negativnog tonaliteta.

U dosadašnjoj izbornoj kampanji na programu TV N1 dominiraju teme „kritika vlasti“ i „negativno o Aleksandru Vučiću“ i zajedno su zastupljene sa više od 29 sati programa ili oko 45 odsto ukupno analiziranog vremena.

Više od 70 odsto svih zabeleženih priloga ovog pružaoca medijske usluge je negativnog tonaliteta.

Televizija Nova S izbornoj kampanji posvetila je nešto više od 36 sati programa ili približno 96 odsto ukupno analiziranog vremena.

Više od polovine programa posvećeno je analitičarima, novinarima i ostalim učesnicima kampanje.

Aktivnostima državnih funkcionera Nova S posvetila je sat i dvadeset minuta ili 3,5 odsto od ukupnog vremena.

Al Džazira posvetila je izbornoj kampanji približno osam i po sati ili dve trećine svog izbornog programa, a nije zabeleženo pojavljivanje nijedne stranke ili političkog pokreta.

U isto vreme, zabeleženo je pojavljivanje pet lista koje su proglašene do 6. marta kojima je posvećeno nešto više od 30 odsto ukupnog vremena.

Približno isto vreme je posvećeno i aktivnostima državnih funkcionera, a dominantna tema je „kritika vlasti“ sa blizu 37 dosto ukupnog vremena.

Zabeleženo je blizu 60 odsto priloga negativnog tonaliteta.

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetila nešto više od 76 šest sati programa, zabeleženo je pojavljivanje šest izbornih lista, kojima je posvećeno blizu 60 odsto ukupno analiziranog vremena.

Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je tri sata i 21 minut, a dominantna tema u dosadašnjoj kampanji je „izbori uopšte, kampanja, procedura“.

Komentari (0)

Vidi sve komentare