SANU izričito protiv rušenja i promene namene Sajma i Generalštaba: Bio bi to nenadoknadiv gubitak

Vesti 17. jun 202411:26 68 komentara
N1

Najavljeno rušenje i radikalne promene namene kompleksa Beogradskog sajma i kompleksa Generalštaba i Ministarstva odbrane značiće i nenadoknadiv gubitak izrazito vrednog i značajnog dela kulturološkog identiteta Beograda, saopštio je danas Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

„Kao i svi gradovi na svetu i Beograd ima svoje repere koji su prepoznatljivi, a koje čine pojedinačni objekti ili urbane celine sklopova objekata sa ambijentom koji zajedno stvaraju“, ukazao je IO SANU u saopštenju.

Izvršni odbor SANU navodi da kulturološki identitet Beograda posebne arhitektonsko urbanističke vrednosti čine i kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane, kao i kompleks Beogradskog sajma sa svim postojećim objektima u okviru tih kompleksa.

Autori tih objekata i kompleksa bili su i članovi SANU, arhitekta Nikola Dobrović (Generalštab i Ministarstvo odbrane), te arhitekta Milorad Pantović, inženjer Brako Žeželj i inženjer Milan Krstić (Beogradski sajam), i ta ostvarenja predstavljaju i njihove legate za buduće generacije, navodi se u saopštenju.

O umetničkoj i kulturološkoj vrednosti i značaju tih celina najbolje govori podatak da su pojedinačno ili u celini bili ili jesu u režimu zaštite kao spomenici kulture, dodaje se.

Kao najviša naučna i kulturna ustanova u Srbiji, SANU predlaže i smatra neophodnim donošenje nove odluke, koja sadrži i materijalno odgovara prvobitnom rešenju Vlade Srbije o proglašenju kompleksa Beogradskog sajma za spomenik kulture, a koja bi utvrdila mere zaštite za hale 1, 2, i 3 sa kompletnim pristupnim ansamblom, kao i za čitav prostor Beogradskog sajma.

Da se za ceo kompleks Beogradskog sajma izradi i usvoji urbanistički Plan detaljne regulacije i da se na osnovu elementa Plana detaljne regulacije raspiše međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje kompleksa i prostora Beogradskog sajma, ističe se.

Potrebno je da se kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane kategoriše u status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju i da se, na osnovu utvrđenih mera zaštite, raspiše međunarodni arhitektonsko- urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje celokupnog kompleksa i prostora Generalštaba i Ministarstva odbrane, dodaju iz SANU.

SANU smatra da briga o tom kompleksu nije samo pitanje arhitekture, nego i pitanje samopoštovanja, etičkih principa i normi – konačno odnosa prema sopstvenoj istoriji, jer je to tačka posebnog sećanja.

Stoga je nužno da taj prostor bude dostojno obeležen sa posebnom brigom, sećanjem i pijetetom, navela je SANU.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare