Senat BU usvojio Pravilnik o sprečavanju seksualnog uznemiravanja

Vesti 07. jul 202122:392 komentara
Beogradski univerzitet, rektorat, zgrada rektorata,
Izvor: Shutterstock

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je na sednici Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na toj visokoškolskoj instituciji, koji je, prema rečima rektorke Ivanke Popović, prvi dokument ovakve vrste, piše Danas.

Ona je rekla da se ne može predvideti kakve će se situacije dešavati u praksi, ali da se od nečeg mora krenuti i da će se pravilnik unapređivati, te da je važno da je ovakav dokument donet, čime UB pokazuje da prepoznaje problem i da će se baviti njegovim rešavanjem, piše Danas.

„Ovim pravilnikom izražava se suštinska posvećenost Univerziteta zabrani diskriminacije i bilo kakvog oblika zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja“, navodi se u tom dokumentu.

Takođe piše da se svaki postupak zaštite od seksualnog uznemiravanja smatra se hitnim.

Zabrana seksualnog uznemiravanja se odnosi i na ponašanje zaposlenog ili studenta van prostorija Univerziteta ili ustanove, ako je u vezi sa radom ili studiranjem.

U dokumentu se ističe i da će Univerzitet i njegove članove obezbediti kontinuiranu obuku za sve zaposlene i studente u cilju sticanja i produbljivanja znanja u pitanjima od značaja za sprečavanje seksualnog uznemiravanja.

Rektorka Popović je prve obuke najavila već za septembar. Kada je reč o postupku zaštite od seksualnog uznemiravanja, precizirano je da savetodavni postupak vodi Poverenik za ravnopravnost, koji treba da postoji na svakoj visokoškolskoj ustanovi. Zaposleni ili student koji smatra da je izložen seksualnom uznemiravanju obraća se Povereniku, od koga dobija savet o daljem postupanju i eventualno ga upućuje na odgovarajuće pravne postupke zaštite, uključujući one koji se vode pred nadležnim organima javnih vlasti.

„U slučaju postojanja osnovane sumnje da je izvršeno seksualno uznemiravanje, student ili zaposleni mogu da pokrenu postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti drugog studenta ili zaposlenog, u skladu sa opštim pravnim aktima Univerziteta i ustanove o disciplinskoj odgovornosti studenata i zaposlenih“, piše u Pravilniku.

Savetodavni postupak može se pokrenuti u roku od šest meseci od dana kada je učinjeno seksualno uznemiravanje, ili od dana kada je poslednji put izvršena radnja koja se tako kvalifikuje.

Vođenje savetodavnog postupka ne isključuje mogućnost vođenja disciplinskog postupka.

U pravilniku je napomenuto da je rok zastarelosti disciplinskog postupka propisan Zakonom o radu.

Komentari

Vaš komentar