Skupština započela raspravu o setu izbornih zakona

Vesti 02. feb 202211:51 > 13:184 komentara
TANJUG/RADE PRELIC

Poslanici Skupštine Srbije započeli su novu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici uraspravljati o setu izbornih zakona, kako je dogovoreno na međustranačkom dijalogu.

Predloge zakona će obrazlagati ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ocenila je da će predloženi izborni zakoni unaprediti kvalitet predstojećih izbornih procesa i istakla da rešenja sadržana u ovim zakonima “predstavlјaju proizvod širokog kruga konsultacija obavlјenih na više različitih nivoa”.

Obradović je, predstavljajući set izbornih zakona u Skupštini Srbije, rekla da je najznačajniji i ujedno najobimniji Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, s obzirom na to da se ovim zakonom uređuju sva klјučna pitanja izbornog sistema u Srbiji, koja će se primenjivati i na izbor predsednika Republike i kroz Zakon o lokalnim izborima prenose na izbore za lokalne parlamente.

Ona je rekla da se Predlogom zakona o izboru narodnih poslanika ne menjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike i navela da se, pored ostalog, zadržava izborni cenzus od tri odsto.

Obradović je navela da će za podnošenje izborne liste i dalјe biti potrebno 10.000 overenih izjava birača, ali će se uz izbornu listu dostavlјati znatno manje prateće dokumentacije za kandidate za narodne poslanike.

Kako je najavljeno, na sednici će biti ukupno 11 tačaka dnevnog reda, među kojima je Predlog zakona o izboru predsednika Srbije, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima, o finansiranju političkih aktivnosti i o sprečavanju korupcije.

U Zakonu o izboru predsednika navedeno je da kandidata za tu funkciju može predložiti politička stranka, koalicija ili grupa građana, da je potrebno prikupiti deset hiljada potpisa birača, a kandidature se proglašavaju po redosledu kojim su podneti predlozi.

Novina koja je dogovorena na međustranačkom dijalogu, odnosi se na to da će prve izbore za predsednika Republike koji budu raspisani nakon stupanja na snagu ovog zakona, sprovoditi Republička izborna komisija u proširenom sastavu.

U stalni sastav RIK-a, osim članova i zamenika članova koji se imenuju na osnovu zakona, ulazi još šest članova i njihovih zamenika koje imenuje Narodna skupština na predlog predsednika Narodne skupštine u roku od sedam dana od stupanja na snagu ovog zakona, a njihov mandat traje samo do proglašenja konačnih rezultata.

Ako se istog dana održavaju i parlamentarni izbori, pravilo je isto, piše u predlogu zakona.

U obrazloženju piše da predlog zakona ima za cilj stvaranje višeg stepena demokratičnosti i transparentnosti izbornog procesa, kao i da se usaglašava sa novim rešenjima u Predlogu novog zakona o izboru narodnih poslanika.

U predlogu zakona o izboru poslanika osim opšte poznatih odredbi, ostalo je pravilo da nosilac liste može, ali ne mora biti kandidat za poslanika na toj izbornoj listi, te da nosilac liste može biti i lice koje je kandidat za drugi državni organ, na primer za predsednika države.

Prigovor na glasanje, ili zahtev da se ponište rezultati na nekom biračkom mestu, može da podnese podnosilac proglašene izborne liste, politička stranka, poslanička grupa, kandidat za narodnog poslanika, ili birač.

I ovaj zakon predložen je radi veće demokratičnosti izbornog procesa i, kako je obrazloženo, „trebalo bi da dovede do novog značajnog unapređenja izbornih uslova u skladu sa međunarodnim standardima“.

Na današnjoj sednici poslanici će razmatrati i dopune Zakona o vanparničnom postupku, Zakon o socijalnom preduzetništvu, predloge izmena zakona o platama državnih službenika i nameštenika i o predmetima opšte upotrebe, Predlog zakona o oružju i municiji i davanje garancije Srbije po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“.

U drugom delu rasprave, poslanici će razmotriti set zakona o novim kreditima.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju međunarodne investicione banke, kao i potvrđivanje Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400 miliona evra za potrebe privrednog društva „Кoridori Srbije“.

Pred poslanicima će biti i Ugovor o kreditnom angažmanu u iznosu do 203.775.000 evra za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda kao i Ugovora o zajmu za program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji.

Trebalo bi da budu potvrđeni i ugovori o zajmu za Program čvrstog otpada u Srbiji, za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma, i za Centar za obuku za dualno obrazovanje, kao i potvrđivanje Odluke o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“.

U trećem delu sednice, kako je najavljeno vodiće se objedinjena rasprava o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Komentari

Vaš komentar