Slepi šahisti dobili Srbiju na sudu u Strazburu, država treba da ih obešteti

Vesti 25. jan 202212:37 > 12:40 20 komentara
Pixabay/ Ilustracija

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu doneo je danas presudu u slučaju Negovanović i ostali protiv Srbije, konstatujući da je uskraćivanje beneficija i nagrada četvorici slepih šahista bilo diskriminatorno, kao i da Srbija treba da im plati po 4.500 evra na ime nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, trebalo bi da im se isplate nagomilane i sve buduće finansijske beneficije i/ili nagrade na koje bi imali pravo da su medalje osvojene na šahovskoj olimpijadi za šahiste koji vide, naveo je sud.

Odluka u Strazburu doneta je odlukom sudskog veća, i to 5:2. Oni su utvrdili da je prekršen člana 1. Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Podsetimo, četvorica slepih šahista in Novog Sada Branko Negovanović, Sretko Avram, Živa Markov i Dragoljub Baretić iz Novog Sada tužili su državu nakon što je Ustavni sud Srbije 2015. godine odbio njihovu žalbu, utvrđujući da nije bilo diskriminacije što nisu dobili beneficije, jer njihove medalje nisu osvojene na takmičenjima navedenim u Priznanju za sportska dostignuća i Uredbi o nagradama.

Oni su, zatim, tužili državu zbog diskriminacije nad slepim šahistima. Podsećamo, osvajali su medalje na velikim međunarodnim takmičenjima, a naročito su istakli osvojena odličja na Olimpijadi šahista za slepe.

U presudi se navodi da za razliku od drugih srpskih sportista sa invaliditetom i šahista koji vide, a koji su postigli iste ili slične sportske rezultate, podnosiocima predstavke su uskraćene određene novčane beneficije i nagrade za dostignuća, kao i formalno priznanje kroz počasnu diplomu što, kako se navodi, negativno utiče na njihovu reputaciju.

Sud je utvrdio da, iako je bilo legitimno da se srpske vlasti usredsrede na najviša sportska dostignuća i najvažnija takmičenja u svom sistemu nagrađivanja, „ne postoji objektivno i razumno opravdanje da se podnosioci predstavke“, odnosno četvorica slepih šahista, „tretiraju drugačije na osnovu njihovog invaliditeta“.