„Sloga“ protiv izmena u dualnom obrazovanju: „Legalizacija eksploatacije mladih“

Vesti 02. okt 202211:28 1 komentar
sloga.org.rs

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" saopštili su da se protive najavljenim izmenama u dualnom obrazovanju, posebno donošenju zakona o radnoj praksi, "jer će se njime kroz moguće zloupotrebe legalizovati eksploatacija mladih kroz povećan fond sati rada".

U saopštenju se navodi da se sve izmene koje se tiču dualnog obrazovanja „moraju stornirati“ kako bi se izbegle moguće zloupotrebe, a da se na njima može raditi tek nakon donošenja potpuno novog zakona o radu.

„Zabrinjava nas što se ključne izmene u zakonu odnose na praksu učenika u kompanijama koje se ogledaju u povećanju fonda sati rada, jer će djaci kroz trogodišnji profil provoditi između 50 i 80 odsto vremena, a kroz četvorogodišnji profil školovanja, u proseku od 30 do 70 odsto“, navodi sindikat.

U saopštenju se dodaje da „u javnosti provejava podatak da je 700 kompanija u Srbiji u sistemu dualnog obrazovanja, i da bi potpuni laik video da je cilj legalizacija ekspolatacije mladih za potrebe nečijeg profita, u uslovima jasno nedefinisanih nadoknada za rad kroz praksu“.

„Iako zakon o radnoj praksi nije trenutno u procesu razmatranja, prema našim saznanjima biće donet u najkraćem roku, nakon formiranja nove Vlade Srbije, koja će ga pustiti u proceduru. U uslovima ozbiljno poremećenih odnosa izmedju obrazovanja i tržišta rada, postavlja se pitanje da li nam je uopšte potrebno dualno obrazovanje na način na koji nam se ono predstavlja“, navodi se u saopštenju.