Slučaj devojčice iz Mirijeva: Zaštitnik građana proverava šest nadležnih organa

Vesti 28. mar 202313:17 komentara
N1

Zaštitnik građana je saopštio da je danas, po sopstvenoj inicijativi, na osnovu objava u medijima da je u beogradskom naselju Mirijevo otac godinama držao svoje dete u izolaciji u stanu u lošim higijenskim uslovima ali i da je porodica od rođenja deteta na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad Beograd, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada šest nadležnih organa.

Zaštitnik je zatražio informacije i sudske odluke od Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Slučaj zlostavljanja devojčice u Mirijevu uznemirio je javnost u Srbiji, a MUP je raspisao potragu za ocem koji je osumnjičen za nasilje u porodici, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i kršenje porodičnih obaveza.

Zaštitnik građana od Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, čija su dva odeljenja – Palilula i Zvezdara – radila sa porodicom, traži da mu najkasnije u roku od 15 dana dostavi podatke o aktivnostima tih odeljenja u dosadašnjem radu sa porodicom imajući u vidu da je porodica na evidenciji centra od rođenja deteta, kao i o aktivnostima koje su preduzeli radi zaštite deteta nakon saznanja da je dete žrtva nasilja i roditeljskog zanemarivanja.

Povezano:

Kako je navedeno, gradski centar treba da dostavi i podatke da li je dete pohađalo predškolski program, da li sada pohađa osnovnu školu i da li je organ starateljstva preduzeo mere kako bi detetu bilo omogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje.

Zaštitnik građana zatim od domova zdravlja Zvezdara i Palilula traži da ga u istom roku obaveste da li je dete lečeno u ovim ustanovama, da li su zdravstveni radnici do sada primetili znake nasilja ili roditeljskog zanemarivanja po pitanju zdravstvenog statusa deteta (između ostalog i da li je uredno vakcinisano) i da li je nasilje odnosno zanemarivanje prijavljeno drugim nadležnim ustanovama.

Od Uprave Gradske opštine Zvezdara Zaštitnik građana traži da ga obavesti da li dete pohađa osnovnu školu, da li je prethodno pohađalo pripremni predškolski program i da li je u vezi sa tim informacijama Uprava preduzimala aktivnosti iz svoje nadležnosti ukoliko je detetu postupanjem roditelja bilo uskraćeno ostvarivanje prava na obrazovanje i vaspitanje.

Takođe, Zaštitnik građana od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju traži da izvrši vanredni stručni nadzor nad radom Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu – Odeljenja Palilula i Zvezdara, i da mu rezultate nadzora dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana.

Zaštitnik građana zatim od Ministarstva unutrašnjih poslova traži da ga najkasnije u roku od 15 dana izvesti o preduzetim aktivnostima po prijavama u prethodnom periodu, kao i aktivnostima preduzetim od saznanja da je dete žrtva nasilja i roditeljskog zanemarivanja.

U duhu dobre saradnje, Zaštitnik građana je, kako je saopšteno, od Prvog osnovnog suda u Beogradu, a imajući u vidu da je prema navodima iz medija nadležni centar pokrenuo postupak lišenja roditeljskog prava za oba roditelja, a sud doneo odluku da se dete poveri ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava, traži da mu dostavi informacije o svim postupcima koji su vođeni ili se trenutno vode pred tim sudom u vezi sa ovim slučajem, a ukoliko su postupci okončani da dostavi kopije sudskih odluka.