Suspendovan radnik EPS nakon što je govorio za N1

Vesti 26. apr 202117:01 komentara
N1/ilustracija

Zaposleni u EPS, koji radi u okviru preduzeća Površinski kopovi „Kosovo“ - Obilić, suspendovan je nakon što je za N1 izneo tvrdnje o nepoštovanju kolektivnog ugovora za radnike ovog preduzeća.

Saša Bigović, koji obavlja posao zavarivača, se sa radnog mesta udaljava, kako je u rešenju navedeno,zbog povrede radne discipline, a razlog je „nepoštovanje standarda i pravila poslovnog ponašanja u JP EPS“.

Povezane vesti

Kako je navedeno u obrazloženju suspenzije, radnu disciplinu je prekršio „tako što je dana 11.04. na internet adresi televizije N1 objavljena reportaža u kojoj je govorio i objavio svoje video snimke iz glavnih proizvodnih objekata TENT“.

„Na taj način je prekršio odredbe iz Obaveze izvođača radova, Pravila bezbednosti na radu, koja su sastavni deo procedure Uvođenja izvođača radova u posao, kao i naredba direktora koja se odnosi na zabranu snimanja i fotografisanja objekta TENT, kao objekta od posebnog značaja za odbranu zemlje“, piše u obrazloženju.

Udaljavanje traje od 22.04.2021. godine, pa sve dok postoji razlog, a najduže tri meseca od dana dostavljanja rešenja, navedeno je u rešenju koje je Bigović poslao redakciji N1.

Njemu će, prema tom rešenju, pripasti pravo na nadoknadu zarade u visini jedne trećine osnovne zarade.

„Rešenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja“, navodi se u dokumentu koji je potpisao direktor JP PK Kosovo – Obilić Srđa Kovačević.

Protiv rešenja zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 60 dana.

N1

Radnicima tražena saglasnost da umesto plaćanja prekovremenog rada prihvate slobodne dane

Saša Bigović je za N1 govorio o nepoštovanju kolektivnog ugovora za radnike EPS, koji rade u okviru Javnog preduzeća Površinski kopovi Kosovo – Obilić. Naime, on je tvrdio da zaposleni u ovom preduzeću na ime prekovremenog rada dobijaju slobodne dane umesto novčane nadoknade, što je, kako kaže, protivno kolektivnom ugovoru EPS.

„Tih 180 sati nisam proveo na ulici. Nego sam proveo u radnom odelu. Sa zaštitnom maskom za zavarivanje, rukavicama i sa aparatom za varenje na poslu. Krvavo, to može svaki kolega da potvrdi, jer mi ne dobijamo poslove koji su laki u Elektroprivredi“, naveo je Bigović za N1, u prilogu koji je objavljen 11. aprila 2021. godine.

On je tada rekao da mu nije jasno da li su radnici površinskih kopova sa Kosova radnici Elektroprivrede Srbije kao i svi drugi i pitao se zašto se na njih ne primenjuje kolektivni ugovor.

Samo dva dana nakon emitovanja ovog priloga, dvojica radnika, među kojima i Bigović, su se obratila redakciji N1, rekavši da im je ponuđeno da potpišu izjavu kojom daju saglasnost da im se na ime prekovremenog rada, umesto plaćanja, omogući korišćenje slobodnih dana. Bigović kaže da je većina radnika izjavu i potpisala.

„Saglasan sam da u slučaju ukazane potrebe poslodavca, radim prekovremeno, u okviru zakonskog maksimuma (ne duže od 4 sata dnevno, 8 nedeljno, odnosno 32 sata mesečno), a da mi se umesto plaćanja na ime ostvarenih prekovremenih sati, omogući korišćenje slobodnih dana, u skladu sa naredbom br. 181 od 28.02.2013. godine, odlukom br 703 os 05.03.2018. godine, sa kojom sam, kao i svi zaposleni koji su angažovani na terenu, upoznat“, navedeno je u izjavi.

„Odričem se prava da na bilo koji način, sudskim ili vansudskim putem, ističem zahtev za isplatu naknade na ime ostvarenih prekovremenih sati“, piše u izjavi.

N1