TS: Izmene pravila o finansiranju izborne kampanje bez javne rasprave

Vesti 06. jun 202111:59
Izvor: N1

Transparentnost Srbija ocenjuje da je gotovo neprimetno prošla vest da je Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) uradila nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti i poslala na mišljenje Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

„Javna rasprava o bilo kojoj izmeni zakona koja bitno menja propis je zakonska obaveza. Nije zabranjeno da se pre otvaranja javne rasprave u Srbiji nacrti šalju na mišljenje međunarodnim organizacijama, ali to nije celishodno. Naime, ako će se nacrt na osnovu javne rasprave menjati, onda bi ponovo trebalo zatražiti mišljenje međunarodne organizacije, jer prethodno neće biti validno“, naveli su iz TS u saopštenju.

Međutim, kako su dodali – u praksi se pokazalo da kada međunarodna organizacija da zeleno svetlo za nacrt, onda vlada ne želi da taj nacrt menja.

„U najmanju ruku, kao što se nebrojeno puta pokazalo, dobijeno pozitivno mišljenje iz inostranstva se koristi kao izgovor za neprihvatanje dobrih predloga koji stižu od zainteresovanih domaćih aktera“, kazali su iz TS.

U saopštenju su podsetili da se u vesti o urađenom nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti kaže da se najznačajnije izmene odnose se na smanjenje maksimalnog iznosa koji fizička i pravna lica mogu da doniraju strankama, kao i na uvođenje obaveze učesnicima izbora da pre glasanja podnesu Agenciji za sprečavanje korupcije preliminarni izveštaj o troškovima kampanja.

Dodali su da se u toj vesti navodi i da je u toku i rad na izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o predsedniku i Zakona o lokalnim izborima.

„Ništa od ovoga nije moguće proveriti na bilo kom zvaničnom sajtu. Nema na sajtu Vladine Radne grupe, sajtu Ministarstva finansija, kao ni Agencije“, navode iz TS.

Kako su dodali, ta radna grupa Vlade je u februaru 2021. godine organizovala konsultacije sa nevladinim organizacijama koje prate izborni proces, kada je zatražila mišljenja povodom preporuka ODIHR nakon poslednjih parlamentarnih izbora. TS se tom pozivu odazvala, kako navode, dostavili su svoje predloge, ali nikakve povratne informacije nije bilo.

„Najava da je nacrt izmena Zakona već pripremljen i upućen na davanje mišljenja ODIHR ukazuje da javna rasprava o ovim važnim izmenama uopšte neće biti organizovana ili da će biti organizovana samo forme radi, a bez želje da se sva pitanja detaljno razmotre pre upućivanja u dalju procedure“, ocenili su.

TS je podsetila da se povodom izbornih uslova već vodi dijalog izmedju predstavnika političkih stranaka, sa učešćem i bez učešća evropskih parlamentaraca, a jedno od pitanja koja tu treba raspraviti jeste – bolje uređenje sistema za finansiranje kampanje.

Komentari

Vaš komentar