Usluga stanovanja uz podršku osobama sa invaliditetom bez institucionalne pomoći, a sredstva neophodna

Usluga stanovanje uz podršku mogla bi da bude jedan od odgovora na pitanje koje roditelji osoba sa invaliditetom sebi svakodnevno postavljaju: "šta će biti sa mojim detetom kada o njemu više ne budem mogao da brinem". Udruženje "Za osmeh" iz Pančeva pred sobom ima cilj da ovu uslugu razbije i tako osobama sa invaliditetom obezbedi sigurnu i dostojanstvenu budućnost.

Usluga stanovanja uz podršku u Srbiji skoro i da ne postoji i to nije parafraza ili neki proizvoljni zaključak, to je citat iz strategije koja je usvojena pre dve godine, a koja zapravo predviđa razvoj ove usluge.

U tom kontekstu ona bi trebalo da doprinese jednom procesu, koji se pomalo rogobatno zove, deinstucionalizacija. Zapravo ona predviđa izvođenje korisnika, odnosno osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom iz institucija i predviđa njihovo uklapanje u lokalnu zajednicu.

Međutim, zbog nedostatka stabilnog izvora finasiranja i institucionalne podrške, potrebna je podrška građana.

Dragana Radogosić iz udruženja „Za osmeh“ istakla je da je pored tih malih kućnih zajednica u neposrednom okruženju ideja je da se izradi i jedna farma odnosno poljoprivredno gazdinstvo.

„Ljudi u skladu sa svojim mogućnostima i uz pomoć i podršku uključivali bi se u rad na tom gazdinstvu i od prihoda koji bi na taj način ostvarivali finasijski bi pokrivali tu uslugu stanovanja uz podršku, potpuno ili delimično“, rekla je Radogosić u emisiji „Novi dan“.

Dodala je da je usluga stanovanje uz podršku jako skupa jer ona podrzumeva ceo sistem podrške.

Za sada je kupljen jedan plac, međutim pošto institucionalne podrške nema, pozivaju se svi dobronamerni ljudi da pomognu na žiro račun:

Dinarski račun: 205-528644-09

Devizni račun: 0070800070080

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!