Venecijanska komisija uočila nedostatke u kosovskom zakonu o oduzimanju imovine

Vesti 21. jun 202222:10 > 22:21 1 komentar
N1

Venecijanska komisija utvrdila je nedostatke u Zakonu o oduzimanju neopravdano stečene imovine, kojim vlada Kosova namerava da reguliše tu oblast.

Komisija je u danas objavljenom mišljenju o nacrtu Zakona o Birou za verifikaciju i oduzimanje neopravdano stečene imovine navela da bi uspostavljanje takvog mehanizma „moglo biti važno za obezbeđivanje mera za ekonomski razvoj“.

Ukazano je i da „procedure oduzimanja treba da budu regulisane i sprovedene u skladu sa Ustavom“.

U mišljenju Venecijanske komisije se kaže da postoje sumnje da li bi formiranje novog tela borbu protiv korupcije učinilo efikasnijom ili bi zakomplikovalo postojeći sistem.

Komisija je ocenila da je takvo zakonodavstvo osetljivo na ljudska prava, te zaključila da se Biro može prihvatiti samo ako je izgradjen na nezavisnom mehanizmu, sa svim ovlašćenjima i resursima potrebnim za borbu protiv korupcije na najvišem nivou i organizovanog kriminala.

Venecijanska komisija smatrao i da su sadašnje odredbe nacrta zakona u ovom pogledu nedovoljne.

Vlada Kosova ovim zakonom ima za cilj da uspostavi Biro za verifikaciju i konfiskaciju neopravdano stečene imovine.

Ovaj biro bi, po zakonu, zahtev za oduzimanje imovine podnosio sudu.

U nadležnosti Biro bi potpadali svi javni funkcioneri i politički eksponirani kao i oni sa funkcijama u međunarodnim organizacijama.

Teret dokazivanja da je imovina opravdana ležao bi na osumnjičenom.