VJT: Niz neistina i netačnih informacija BIRN o radu tužiteljke Brankice Marić

Vesti 22. mar 202311:12 9 komentara
N1

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu danas je saopštilo da je objavljen "niz neistina i netačnih informacija" u tekstu na portalu BIRN o radu zamenice za suzbijanje korupcije višeg javnog tužioca u Beogradu Brankice Marić.

VJT je u saopštenju demantovalo navode iz tog teksta BIRN-a pod naslovom „Tužiteljka za suzbijanje korupcije Brankica Marić radila na predmetima povezanim sa njenim nevenčanim suprugom“, a koji je preneo i portal N1, ocenjujući da su delovi teksta, posebno oni o „oduzimanju predmeta“ – potpuno proizvoljni i neutemeljeni.

Pročitajte još:

Demanti prenosimo u celini:

Pre svega, autorka teksta je u roku od nekoliko sati od kad se obratila lično Prvoj zamenici Višeg javnog tužioca u Beogradu za suzbijanje korupcije Brankici Marić, koja ju je uputila na press službu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, iznela neistinu da joj VJT nije odgovorilo. Novinarka pitanja na email tužilaštva koji joj je Marić prosledila nije ni poslala, zbog čega odgovor nije ni mogao da joj stigne.

Dalje, nije tačno da je postojao bilo kakav razlog za izuzeće i tadašnjeg rukovodioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beograd Brankice Marić i kasnije kao zamenika u tom odeljenju povodom krivičnih prijava koje je podnosio ili protiv koga su podnošene krivične prijave VJT u Beogradu, a koji je imenovan u navedenom tekstu, niti je Marić preuzimala bilu kakvu službenu radnju ili donosila javnotužilačke odluke u tim predmetima.

Ukazujemo da se svaka krivična prijava koja se podnosi Višem javnom tužilaštvu najpre se iznosi Višem javnom tužiocu koji ih dalje organizaciono raspoređuje.

U vreme dok je Brankica Marić bila rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, tadašnja Viša javna tužiteljka je bila upoznata u vezi sa svim okolnostima koje bi na bilo koji način mogle uticati na nesmetano i objektivno postupanje u predmetima raspoređenim u to odeljenje.

Takođe i zamenici javnog tužioca kojima se dodeljuje predmet na rad u slučaju bilo kakve sumnje su dužni, kao što i čine, da o tome odmah obaveste pretpostavljene i kada su ispunjeni zakonski uslovi za izuzeće, isto i zatraže.

Što se tiče navoda za imenovano lice u objavljenom tekstu čije se svojstvo u predmetima VJT dovodi u vezu sa netačnim navodima u vezi neobjektivnog postupanja zamenika javnog tužioca Brankice Marić, obaveštavamo vas da je navedeno lice bilo podnosilac krivične prijave protiv NN službenog lica Republičkog geodetskog zavoda, a da su u tom predmetu postupali zamenici VJT, te da Brankcica Marić nije preduzimala nijednu službenu radnju niti je donosila javnotužilačke odluke.

Napominjemo da za status lica kao podnosioca prijave protiv NN službenog lica svakako ni de fakto ni de jure nije zakonski razlog za izuzeće ni tužilaštva ni postupajućeg zamenika, a kako se to zlonamerno sugeriše u tekstu.

Upravo je povodom svojih saznanja o samoj mogućnosti da se dovede u pitanje objektivnost postupanja u bilo kom pa i ovom predmetu, tadašnja Viša javna tužiteljka i reagovala kada je u preraspodeli predmeta koje je novo rukovodstvo Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije izvršilo tokom 2020. godine i ovaj predmet zajedno sa brojnim drugim predmetima, drugih obrađivača presigniralo na rad zamenici Brankici Marić.

Naime, nakon dodele predmeta u rad Brankici Marić predmet je nakon nekoliko dana preraspoređen na rad drugom zameniku javnog tužioca u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije koji je preduzimao dalje radnje i doneo javnotužilačku odluku povodom podnete krivične prijave.

Takođe, tokom 2020. godine protiv navedenog lica od strane građana podneta je krivična prijava Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije VJT i predmet je odlukom rukovodstva odeljenja dodeljen na rad zameniku javnog tužioca u tom odeljenju. Ni u ovom predmetu ni jednu sližbenu radnju nije preduzimala Brankica Marić.

Na kraju napominjemo da je shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu i Pravilnika o upravi o javnom tužilaštvu bilo kakvo postupanje u predmetima tužilaštva koje se može oceniti kao nepravilno, nedostojno i suprotno javnom interesu, istovremeno i obaveza javnog tužica da se takvo postupanje oceni u postupcima koji su zakonom propisani, što u konkretnim predmetima nije bio slučaj.

Zbog svega navedenog smatramo da su navodi izneti u spornom tekstu, posebno oni o „oduzimanju predmeta“ potpuno proizvoljni, neutemeljeni i u situaciji kada se kao takvi objavljuju bez bilo kakvog odgovora tužilaštva, usmereni na povredu ugleda samog javnog tužilaštva, a i zamenika javnih tužioca čiji se rad u javnom tužilaštvu i u predmetima na netačan način predstavlja javnosti.

Komentari (9)

Vidi sve komentare