Vlada brine o mentalnom blagostanju državnih službenika: Pokreće grupe za podršku

Vesti 03. okt 202308:29 15 komentara
Shutterstock

U cilju širenja svesnosti o važnosti mentalnog blagostanja zaposlenih za njihov život i rad i pružanja stručne psihološke podrške u nošenju sa svakodnevnim izazovima, Služba za upravljanje kadrovima (SUK) tokom oktobra pokreće grupe za podršku kao poseban vid osnaživanja za sve državne službenike.

Kako je saopšteno, ovakav pristup se pokazao izuzetno efikasnim u pružanju emocionalne podrške zaposlenima koji su pod stresom, onima čiji odnosi sa kolegama i nadređenima nisu zadovoljavajući, kao i onima koji se bore da uspostave ravnotežu između posla i privatnog života. Naime, opšte je poznato da socijalna podrška u radnom okruženju može da poboljša mentalno i fizičko zdravlje a time i sposobnosti vezane za obavljanje posla, dodaje se u saopštenju.

Grupe za podršku su sastavljene od ljudi koji su emocionalno povređeni i koji imaju iste ili slične teškoće i koji se sastaju da podele probleme i iskustva u okruženju koje nije osuđujuće i koje može da razume i podrži svakog svog člana, navodi se.
Dodaje se da one često mogu imati i edukativni karakter kada se diskutuje o načinima na koje je moguće prevazići određene teškoće ili se razmenjuju razna stručna znanja o vezi sa onim što je zajednička tema. Ove grupne susrete vode i usmeravaju obučeni psiholozi i psihoterapeuti zaposleni u Službi za upravljanje kadrovima.

Grupe će se održavati dva puta mesečno u prostorijama Centra za upravljanje karijerom u Palati Srbija.

Ova nova usluga je dostupna svim državnim službenicima nezavisno od zvanja i pozicije, dovoljno je da postoji zainteresovanost i otvorenost za nova podržavajuća iskustva.

Zainteresovani za više informacija mogu da se obrate na imejl adresu [email protected], a ako žele da se prijave za grupe podrške to mogu da urade klikom na link prijava.