Za šest decenija 60 odsto manje šuma po glavi stanovnika i gde je tu Srbija

Zeleni kutak 05. dec 202215:571 komentar
Topola šuma, drveće, drvo, hibridna šuma
Izvor: Shutterstock

Tokom proteklih 60 godina, svetska šumska površina se smanjila za 81,7 miliona hektara, što je gubitak koji je doprineo padu globalne površine šuma po glavi stanovnika za više od 60 odsto.

Ovaj gubitak ugrožava budućnost biodiverziteta i utiče na živote 1,6 milijardi ljudi širom sveta, koji su najčešće stanovnici zemalja u razvoju, navodi se u studiji koju je objavio IOP Publishing u časopisu Environmental Research Letters.

Tim istraživača je otkrio da se globalna šumska površina smanjila za 81,7 miliona hektara od 1960. do 2019. što je površina oko deset puta veća od Srbije.

Na početku praćenog perioda on je iznosio je 1,4 hektara po glavi stanovnika, dok je 2019. godine pa na svega svega 0,5. Osim seče šuma, na smanjenje proseka uticalo je i povećanja broja stanovnika na Zemlji.

Prema podacima Uprave za šume, u Srbiji postoji oko 40.000 hektara državnih šuma i šumskog zemljišta upisanih na državne organe, lokalne samouprave, a koji ne mogu biti korisnici šuma u skladu sa zakonom.

Takođe, postoje površine veće od 86.000 hektara gde je stvarno stanje šuma na zemljištu koje se u katastru vodi kao poljoprivredno, što stvara rizik da se navedenim površinama ne gazduje u skladu sa zakonom.

U Srbij je zabeležen trend opadanja pošumljavanja. Tako prema prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), trend opadanja godišnjeg pošumljavanja započeo je 1995. godine i sada je ispod 2.000 hektara, dok je 80-ih godina prošlog veka pošumljavano oko 10.000 hektara godišnje.

Podaci pokazuju da je primera radi 2018. godine zabeležen pad obima pošumljavanja od 22 odsto, u odnosu na 2017. godinu.

Prema podacima iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoj Srbije za period 2014-2024. godine i Nacionalne inventure šuma iz 2009. godine, stepen šumovitosti u Srbiji je 29,1 odsto, dok bi prema postavljenim ciljevima u Prostornom planu Srbije od 2010. do 2020. godine, optimalna šumovitost trebalo da bude 41,4 odsto.

Vojvodina, sa manje od sedam odsto površine pod šumama, predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji, ali i u Evropi.

Da bi se postigla optimalna šumovitost, predviđena Prostornim planom pokrajine, šumovitost bi trebala da se uveća više nego duplo. U 14 opština Vojvodine, šumovitost je ispod jedan odsto.

Kada se pogleda region, Srbija je najmanje pošumljenja zemlja od šest republika koje su činile Jugoslaviju. Osim bivših jugoslovenskih republika, veću pošumljenost u regionu imaju Bugarska, Grčka i Rumunija.

Komentari

Vaš komentar